Geluid wmr, weekend muziek radio, aalsmeer, piraat, fm, 3 meter, 1978, 1979, 1980, muziek, pop, zendbuis, zender, ontvangst, lp, single, jostikit, ecc83, qqe Home

 

In den beginne

 

WMR 1 0kt 1978

 

WMR Aalsmeer

start

 

WMR het verhaal

 

WMR Hilversum

 

17 Elements

 

Drukwerk

 

Telefoon

 

Verzoekjes

 

Reclame

 

T-shirts

 

Sportief

 

 

 

 

 

 

 

Site Henk Vonk

 

Radio Del Mare

 

Eigenstart.nl

 

Contact

Notulen van de vergadering van maandag 24 maart 1980

(voor de leesbaarheid heb ik de tekst van het originele stencil overgenomen)

 

verslag wmr-vergadering maandag 24 maart 1980

 

aanwezig: meta, elly, henk, johan, pieter, willi, arthur, lex, frederik,

ton en loek

afwezig; bob en piet

 

1. bespreking verslag vorige vergadering (21-1)

   a) inventariseren studio wordt voor de vierde maal beloofd door henk en

       pieter

   b) brandblusser is te duur; geen rookverbod in de studio

   c) toegang studio: alleen om platen uit te zoeken!

       m.m. henk, ton en meta vinden het niet prettig als er mensen binnen

       komen

   d) telefoon: op zondag 6 april (1e paasdag) op de gewone manier via loek

   e) zomerstop: gaat niet door. van eind juni tot eind augustus blijven we

       op zondag uitzenden

       een aantal mensen houdt er in ieder geval wel mee op deze twee maanden

   f) ton neemt contact op met boerenvreugd ivm de luilaknacht en neemt even-

      tueel op (zal wel niet mogen)

 

2. men is ontevreden over het weer; dit wordt zo snel mogelijk afgeschaft

   (als de nieuwe jingles klaar zijn)

 

3. willi informeert naar het tiptoper-systeem

   dit blijft zoals het is: de tiptopper wordt vrijdagavond gekozen door de

   dan aanwezige mensen in de studio

 

4. promotie: elly informeert naar de prijs van stickers en advertenties

    moeten er nieuwe posters komen?

 

5. vijf mensen willen wel op tweede paasdag uitzenden; waarschijnlijk gaat

    dit niet door

 

6. info-regio: loek belt voortaan amstelveense activiteiten donderdagavond

    aan elly door of geeft knipsels mee aan pieter, die ze dan vrijdagavond

    in de studio deponeert

 

7. de penningmeester leest op verzoek de uitgaven sinds augustus voor

    het blijkt dat er veel geld aan olie besteed moet worden

 

belangrijkste punt: financien

 

henk wil een lening met de medewerkers afsluiten om nieuwe spullen te kopen

(in ieder geval een tapedeck en spotmasters)

8 mensen willen in ieder geval f 100 lenen

men is er voor om deze zaken zwart op wit op papier te zetten en te laten on-

dertekenen. alsmede van te voren afspraken te maken wat de gevolgen zijn bij

inbeslagname van de apparatuur

het blijkt dat dit punt zoveel stof doet opwaaien, dat men hierover de vol-

gende vergadering verder wil praten

een nieuwe tapedeck is echter zeer dringend nodig (kosten f 1000); zes men-

sen stellen zich hiervoor garant: pieter, lex, willi, frederik en loek

lex koopt er een

 

volgende vergadering: maandag 26 april bij pieter

                                                                                      loek